Elatusvelvollisten liitto

Elatusvelvollisten liitto on ottanut tavoitteekseen edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet erillään asuviin vanhempiin. Elatusvelvollisten liitto tarjoaa lakineuvontaa, tapahtumia ympäri Suomea ja sillä on oma Elatusvelvollinen –uusperheellinen lehti. Toiminnan tavoitteena on ollut etävanhempien ja lasten aseman parantaminen. Tavoitteen täyttymisen edistämiseksi liitto auttaa lakiasioissa ja järjestää useita perhe- ja lastentapahtumia ympäri Suomea. Liiton toiminta on vapaaehtoista.

Vanhempien erotessa toisesta vanhemmasta tulee elatusvelvollinen eli niin kutsuttu etävanhempi. Myös etävanhemmalla on velvollisuus lapsen elättämiseen, vaikka ei samassa taloudessa asukkaan. Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta ja sen lisäksi muun muassa lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta. Etävanhempi on elatusvelvollinen, sillä hän ei muuten osallistu lapsen päivittäisiin menoihin. Elatusmaksuista vanhemmat voivat sopia keskenään, tai mikäli yhteistä päätöstä ei pystytä tekemään tai elatusmaksujen suoritustavasta on ristiriitoja, voi tuomioistuin määrätä elatusmaksuista. Tuomioistuimen määrätessä lapsen elatusmaksuista otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen ja vanhempien elatuskyky.

Ensisijaisesti elatusmaksuista pyritään sopimaan vanhempien kesken, kuitenkin päätös kannattaa vahvistaa sosiaalihuollolla. Kun päätös on vahvistettu, jos elatusmaksuja joudutaan siirtämään perintään, ei tähän tarvita tuomioistuimen päätöstä. Myös tilanteissa jos elatusvelvollinen ei kykene maksamaan elatusmaksuja, ja joudutaan hakemaan Kelalta elatustukea, tarvitaan sosiaalihuollon vahvistama päätös elatusmaksuista. Kelan maksama elatustuki on sidonnainen elintasoindeksiin, eikä se vaikuta mihinkään muihin tukiin, ja se on verotonta.

Elatusvelvollisten liitto tarjoaa tukea ja neuvoja elatusvelvollisille vanhemmille. Elatusvelvollisten liitto haluaa myös edesauttaa sitä että lapsi säilyttää mahdollisimman hyvät suhteet molempiin vanhempiin, myös silloin kun vanhemmat asuvat eri osoitteissa. Käytännössä tätä tapahtuu muun muassa lakineuvonnalla ja erilaisissa perhetapahtumissa ympäri Suomea. Liitolla on myös oma Elatusvelvollinen –uusperheellinen lehti. Elatusvelvollisten liiton toiminnan tavoitteena on lasten ja etävanhempien aseman parantaminen.

Leave A Response