Elatusmaksut

Elatusmaksut ovat maksuja joita vanhemmista se joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa maksaa lähivanhemmalle. Vanhempaa joka ei asu samassa taloudessa lapsen kanssa kutsutaan etävanhemmaksi. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on hyvä olla, jos eteen sattuu esimerkiksi tilanne että etävanhemman rahatilanne muuttuu huonoksi ja elatusmaksujen maksamiseksi haetaan elatustukea Kelalta. Ilman sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta, ei elatustukea Kelalta saa.

Elatustukia maksetaan kuukausittain ja elatustuen suuruuden arvioimiseksi käytetään muun muassa palkkatuloja, eläkkeitä ja muita ansiotuloja. Elatusmaksut on myös mahdollista ohjata ulosottoon, mikäli etävanhempi ei huolehdi niiden suorittamisesta. Kun aikaisemmin on tehty kirjallinen sosiaalihuollon vahvistama sopimus elatusmaksuista, ei päätöstä tarvita edes tuomioistuimelta saatavien ohjaamiseksi ulosottoon.

Suurin mahdollinen elatustuki mitä Kela voi maksaa oli vuonna 2013 151,85 euroa. Kelan maksamat elatustuet ovat verotonta tuloa ja ulosottokelpoisia. Eli jos sattuu tilanne että etävanhemmalta joudutaan ulosmittaamaan tuet, voidaan Kelan maksamat elatustuet ohjata suoraan toiselle vanhemmalle. Kelan elatustuki on sidottu elintasoindeksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa että elatustuki nousee elintasoindeksin mukaisesti. Vuonna 2013 Kelan maksaman maksimi elatustuen määrä on 151,85 euroa. Elatustukeen eivät vaikuta muut myönnetyt tuet, paitsi lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään tuen määrästä.

Elatusmaksut määräytyvät siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen. Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla. Laskuri voi antaa suuntaa siitä kuinka paljon etävanhemman kuuluisi maksaa elatusmaksua. Elatusmaksun määrään vaikuttavat vanhempien tulot. Samalla kun sovitaan lapsen elatusmaksuista, sovitaan yleensä myös lapsen asumisjärjestelyistä sekä tapaamisoikeuksista. Jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea. Elatustuen maksimimäärä kuukautta kohden on 151,85 euroa ja se on verotonta.

Leave A Response