Elatusmaksut ulosoton kautta

Vanhemmilla on keskenään oikeus sopia elatusmaksujen suuruudesta. Samoin kuin esimerkiksi myös tapaamisoikeuksista. Elatusmaksuja maksaa vanhemmista se, joka on niin kutsuttu etävanhempi, eli hän ei asu lapsen kanssa samassa osoitteessa. Vaikka vanhemmilla on oikeus sopia myös keskenään elatusmaksujen suuruudesta, on silti suositeltavaa että vahvistus päätökselle haettaisiin vähintään sosiaalihuollolta. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä tuomioistuimeen ja tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.  Tämä turvaa myös tilanteilta mikäli elatusmaksut ulosoton kautta tulevat ajankohtaiseksi.

Tilanteissa joissa elatusvelvollinen etävanhempi ei huolehdi elatusmaksujen maksamisesta, voidaan asia vielä ulosottoon. Mikäli elatusmaksuista on aikaisemmin laadittu sosiaalihuollon sosiaaliviranomaisen vahvistama kirjallinen päätös, ei ulosottoa tarvitse edes erikseen hakea tuomioistuimelta.

Elatusmaksujen määrä kannattaa vahvistaa sosiaalihuollolla myös sen takia, että mikäli tulee tilanne että tarvitaan Kelan avustusta, eli elatustukea, ei sitä voi saada ilman sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta. Myös Kelan maksamat elatustuet voidaan laittaa ulosottoon, ja Kela voi maksaa tuet suoraan elatusmaksujen saajalle. Kelan elatustukia voi saada mikäli etävanhempi on kykenemätön maksamaan tarpeeksi elatusmaksua. Kelan maksama elatustuki on verotonta ja sidottu elintasoindeksiin. Käytännössä siis elatustuki nousee elintasoindeksin mukaisesti. Elatustukeen eivät vaikuta muut myönnetyt tuet, paitsi lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään tuen määrästä. Vuoden 2013 elatustuen maksimimäärä oli 151,85 euroa. Elatusmaksun suuruuteen voivat vaikuttaa vanhemmilla palkkatulot, eläkkeet ja muista varallisuuksista saadut tulot.

On siis mahdollista että elatusmaksut menevät ulosottoon. Jotta elatusmaksut olisi mahdollista laittaa ulosottoon, on niistä täytynyt tehdä kirjallinen sosiaalihuollon vahvistama sopimus. Jos koittaa hetki että elatusmaksut on laitettava ulosottoon, ei edes tuomioistuimen päätöstä tarvita kun aikaisemmin on jo tehty sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus elatusmaksuista.

Leave A Response