Elatusmaksut takautuvasti

Kun vanhemmista toinen ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa, kutsutaan tätä vanhempaa tällöin etävanhemmaksi. Etävanhempi on elatusvelvollinen, sillä hän ei muuten osallistu lapsen päivittäisiin menoihin. Elatusmaksuista vanhemmat voivat sopia keskenään, tai mikäli yhteistä päätöstä ei pystytä tekemään tai elatusmaksujen suoritustavasta on ristiriitoja, voi tuomioistuin määrätä elatusmaksuista. Tuomioistuimen määrätessä lapsen elatusmaksuista otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen ja vanhempien elatuskyky.

Ensisijaisesti elatusmaksuista pyritään sopimaan vanhempien kesken, kuitenkin päätös kannattaa vahvistaa sosiaalihuollolla. Kun päätös on vahvistettu, jos elatusmaksuja joudutaan siirtämään perintään, ei tähän tarvita tuomioistuimen päätöstä. Myös tilanteissa jos elatusvelvollinen ei kykene maksamaan elatusmaksuja, ja joudutaan hakemaan Kelalta elatustukea, tarvitaan sosiaalihuollon vahvistama päätös elatusmaksuista. Samalla kun vanhemmat sopivat elatusmaksuista, sovitaan yleensä tapaamisoikeuksista ja muista käytännön asioista. Kelan maksama elatustuki on sidonnainen elintasoindeksiin, eikä se vaikuta mihinkään muihin tukiin, ja se on verotonta.

Elatusmaksut takautuvasti voidaan saada enintään kanteen vireillepanoa edeltäneeltä vuodelta. Tähän tarvitaan tuomioistuimen päätös, jotta elatusmaksuja voidaan saada takautuvasti. Mikäli kyseessä on isyyden vahvistaminen, elatusmaksuja voidaan hakea enimmillään viideltä vuodelta takautuvasti. Jos tuomioistuin määrää elatusmaksuja maksettavan takautuvasti, on tuomio heti voimassa, vaikka siitä tehtäisiinkin muutoshakemus. Kun haetaan elatusmaksut takautuvasti, syiden on oltava erityisen painavia, ja yleensä maksimiaika jolta elatusmaksuja voi saada takautuvasti on enintään kanteen vireillepanoa edeltäneeltä vuodelta.

Ensisijaisesti elatusmaksuista pyritään sopimaan silloin kun se on ajankohtaista, aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Jos syyt ovat riittävän painavia, voidaan hakea elatusmaksut takautuvasti. Prosessi käydään aina tuomioistuimessa ja elatusmaksuja voidaan maksaa enimmillään takautuvasti vuoden ajalta kanteen nostamisesta. Tuomioistuimen päätös on heti voimassa, vaikka siihen haettaisiinkin muutosta. Mikäli kyseessä on isyyden vahvistaminen, elatusmaksuja voidaan hakea takautuvasti enimmillään viideltä vuodelta asian vireillepanosta.

Leave A Response