Elatusmaksun suuruus

Elatusmaksun suuruus ei ole määritelty laissa, joten vanhemmat voivat hyvinkin sopia elatusmaksun suuruudesta myös keskenään. Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Yleensä samalla kun sovitaan elatusmaksun suuruudesta, sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja asumisjärjestelyistä lasta tai lapsia koskien.

Yleensä vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekijänä on yleensä lastenvalvoja. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä tuomioistuimeen ja tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Vanhempien on myös mahdollista sopia elatusmaksun suuruus keskenään vapaamuotoisesti. Mikäli kuitenkin tulee tilanne että tarvitaan Kelan elatustukea, tähän tarvitaan tuomioistuimen tai sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta.

Jos etävanhempi on kykenemätön maksamaan tarpeeksi elatusmaksua, voidaan Kelalta hakea elatustukea. Kelan elatustuki on verotonta tuloa ja se on sidottu elintasoindeksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa että elatustuki nousee elintasoindeksin mukaisesti. Vuonna 2013 Kelan maksaman maksimi elatustuen määrä on 151,85 euroa. Elatustukeen eivät vaikuta muut myönnetyt tuet, paitsi lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään tuen määrästä.

Elatusmaksun suuruus voidaan arvioida netistä löytyvillä laskureilla, jotka voivat antaa suuntaa antavan laskelman siitä, kuinka paljon etävanhempi on elatusvelvollinen. Jotta laskelma olisi mahdollisimman realistinen, tulee molempien lähi- sekä etävanhemman tiedot täyttää mahdollisimman tarkasti. Elatusmaksun suuruus laskuri arvio perustuu muun muassa palkkatuloihin, eläkkeisiin ja muusta varallisuudesta saataviin tuloihin.

Elatusmaksun suuruus määräytyy siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen. Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla. Laskuri voi antaa suuntaa siitä kuinka paljon etävanhemman kuuluisi maksaa elatusmaksua. Elatusmaksun määrään vaikuttavat vanhempien tulot. Samalla kun sovitaan lapsen elatusmaksuista, sovitaan yleensä myös lapsen asumisjärjestelyistä sekä tapaamisoikeuksista. Jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea. Elatustuen maksimimäärä kuukautta kohden on 151,85 euroa ja se on verotonta.

Leave A Response