Elatusmaksun suuruus laskuri

Vanhempien erotessa lapsella on oikeus saada elatusapua siltä vanhemmalta joka on niin kutsuttu etävanhempi, eli ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta ja sen lisäksi muun muassa lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat sopivat elatusavusta kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. On myös mahdollista että vanhemmat sopivat elatusavusta keskenään vapaamuotoisesti. Kuitenkin Kelan elatustuen saaminen vaatii tuomioistuimen tai sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta. Tilanteissa joissa elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea.

Elatusmaksun suuruus laskuri antaa suuntaa antavan laskelman siitä kuinka paljon etävanhempi on elatusvelvollinen. Jotta laskelma olisi mahdollisimman realistinen, tulee molempien lähi- sekä etävanhemman tiedot täyttää mahdollisimman tarkasti. Elatusmaksun suuruus laskuri arvio perustuu muun muassa palkkatuloihin, eläkkeisiin ja muusta varallisuudesta saataviin tuloihin.

Kelan maksaman elatustuen maksimimäärä on 151,85 euroa. Elatustuki on verotonta tuloa ja tarkistetaan vuosittain indeksillä. Elatustukeen eivät vaikuta muut tuet, kuin lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään elatustuen määrästä.

Elatusmaksun suuruus määräytyy siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen.

Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla. Laskuri voi antaa suuntaa siitä kuinka paljon etävanhemman kuuluisi maksaa elatusmaksua. Elatusmaksun määrään vaikuttavat vanhempien tulot.

Samalla kun sovitaan lapsen elatusmaksuista, sovitaan yleensä myös lapsen asumisjärjestelyistä sekä tapaamisoikeuksista. Jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea. Elatustuen maksimimäärä kuukautta kohden on 151,85 euroa ja se on verotonta.

Leave A Response