Elatusmaksun määrä

Elatusmaksun määrä ei ole laissa säädetty, joten vanhemmat voivat hyvinkin sopia elatusmaksun suuruudesta myös keskenään. Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on hyvä olla, jos eteen sattuu esimerkiksi tilanne että etävanhemman rahatilanne muuttuu huonoksi ja elatusmaksujen maksamiseksi haetaan elatustukea Kelalta. Ilman sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta, ei elatustukea Kelalta saa. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä tuomioistuimeen ja tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän

Jos etävanhempi on kykenemätön maksamaan tarpeeksi elatusmaksua, voidaan Kelalta hakea elatustukea. Kelan elatustuki on verotonta tuloa ja se on sidottu elintasoindeksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa että elatustuki nousee elintasoindeksin mukaisesti. Vuonna 2013 Kelan maksaman maksimi elatustuen määrä on 151,85 euroa. Elatustukeen eivät vaikuta muut myönnetyt tuet, paitsi lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään tuen määrästä.

Elatusmaksun määrä voidaan arvioida netistä löytyvillä laskureilla, jotka voivat antaa suuntaa antavan laskelman siitä, kuinka paljon etävanhempi on elatusvelvollinen. Jotta laskelma olisi mahdollisimman realistinen, tulee molempien lähi- sekä etävanhemman tiedot täyttää mahdollisimman tarkasti. Elatusmaksun suuruus laskuri arvio perustuu muun muassa palkkatuloihin, eläkkeisiin ja muusta varallisuudesta saataviin tuloihin.

Elatusmaksun määrä syntyy siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen. Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla.

Leave A Response