Elatusmaksun laskeminen

Elatusmaksut ovat maksuja joita vanhemmista se joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa maksaa lähivanhemmalle. Vanhempaa joka ei asu samassa taloudessa lapsen kanssa kutsutaan etävanhemmaksi. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on hyvä olla, jos eteen sattuu esimerkiksi tilanne että etävanhemman rahatilanne muuttuu huonoksi ja elatusmaksujen maksamiseksi haetaan elatustukea Kelalta. Ilman sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta, ei elatustukea Kelalta saa.

Elatusmaksuja laskeva laskuri antaa suuntaa antavan laskelman siitä kuinka paljon etävanhempi on elatusvelvollinen. Jotta laskelma olisi mahdollisimman realistinen, tulee molempien lähi- sekä etävanhemman tiedot täyttää mahdollisimman tarkasti. Elatusmaksun suuruus laskuri arvio perustuu muun muassa palkkatuloihin, eläkkeisiin ja muusta varallisuudesta saataviin tuloihin.

Jos etävanhempi on kykenemätön maksamaan tarpeeksi elatusmaksua, voidaan Kelalta hakea elatustukea. Kelan elatustuki on verotonta tuloa ja se on sidottu elintasoindeksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa että elatustuki nousee elintasoindeksin mukaisesti. Vuonna 2013 Kelan maksaman maksimi elatustuen määrä on 151,85 euroa. Elatustukeen eivät vaikuta muut myönnetyt tuet, paitsi lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään tuen määrästä

Elatusmaksun suuruus määräytyy siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen. Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla. Netissä olevat laskurit voivat antaa suuntaa siitä kuinka paljon etävanhemman kuuluisi maksaa elatusmaksua, kuitenkin elatusmaksun laskeminen tarkalleen on mahdotonta, koska se on yksilöllistä minkälaisia sopimuksia vanhemmat tekevät.

Elatusmaksun määrään vaikuttavat vanhempien tulot. Samalla kun sovitaan lapsen elatusmaksuista, sovitaan yleensä myös lapsen asumisjärjestelyistä sekä tapaamisoikeuksista. Jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea. Elatustuen maksimimäärä kuukautta kohden on 151,85 euroa ja se on verotonta.

Leave A Response