Elatusmaksu minimi

Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Yleensä samalla kun sovitaan elatusmaksun suuruudesta, sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja asumisjärjestelyistä lasta tai lapsia koskien.

Yleensä vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekijänä on yleensä lastenvalvoja. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä tuomioistuimeen ja tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Mikäli yhteistä päätöstä ei pystytä tekemään tai elatusmaksujen suoritustavasta on ristiriitoja, voi tuomioistuin määrätä elatusmaksuista.

Tuomioistuimen määrätessä lapsen elatusmaksuista otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen ja vanhempien elatuskyky. Ensisijaisesti elatusmaksuista pyritään sopimaan vanhempien kesken, kuitenkin päätös kannattaa vahvistaa sosiaalihuollolla. Kun päätös on vahvistettu, jos elatusmaksuja joudutaan siirtämään perintään, ei tähän tarvita tuomioistuimen päätöstä. Myös tilanteissa jos elatusvelvollinen ei kykene maksamaan elatusmaksuja, ja joudutaan hakemaan Kelalta elatustukea, tarvitaan sosiaalihuollon vahvistama päätös elatusmaksuista. Kelan elatustuki on sidottu elinkustannusindeksiin, eikä vaikuta muiden tukien saantiin ja on verotonta.

Elatusmaksu minimi ei ole missään määritelty, kuitenkin lapsen elatuksen tarve on keskimäärin 420 euroa kuukaudessa. Elatuksen tarpeesta voidaan vähentää yhteiskunnan maksamat lapsilisät ja mahdolliset yksinhuoltaja korotuksen, joista jäljelle jäävä erotus jaetaan vanhempien nettotulojen suhteessa. Elatusapua alentavana asiana voidaan katsoa olevan tapaamisista aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi pitkästä välimatkasta aiheutuvat kulut.

Elatusmaksuja miettiessä voidaan ottaa huomioon vanhempien tulot ja muut etuudet. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Elatusavusta sovitaan vanhempien kesken, kuitenkin sosiaalihuolto yleensä varmistaa sopimuksen. Joissakin tilanteissa vanhemmat saattavat sopia elatusavusta keskenään, mutta kelan elatustukea varten sosiaalihuollon tai tuomioistuimen vahvistaminen täytyy olla. Elatusmaksu minimi ei siis ole missään määritelty, mutta huomioon kannattaa ottaa lapsen keskimääräisen elatuksen tarpeen olevan noin 420 euroa kuukaudessa.

Leave A Response