Elatusmaksu indeksikorotus 2013

Elatusmaksu indeksikorotus 2013 nosti Kelan maksamaa elatustukea 147,96 eurosta 151,85 euroon kuukaudessa. 1.1.2013 alkaen elatustuki nousi siis 2,6 prosentilla. Kun indeksikorotus tulee, Kela korottaa tukia automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse hakea tukeen korotusta.

Indeksikorotus korottaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen vanhempi joutuu maksamaan lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 2,6 prosentilla korotettua elatusapua 1.1.2013 alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa kirjeitse uuden elatusavun määrän. Niille elatusvelvollisille, jotka maksavat elatusavun suoraan lähivanhemmalle, eikä maksut kulje kelan kautta, ei Kela lähetä kirjettä.

Käytännössä indeksikorotuksella tarkoitetaan sitä että elatusmaksut nousevat vuosittain tietyn prosenttimäärän. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa maksettavaksi tuleviin elatusmaksuihin. Elatusmaksujen suuruudesta neuvotellaan vanhempien kesken ja niiden päättämiseksi voidaan apuna käyttää myös laskuria. Se vanhempi joka ei asu lapsen kanssa on niin kutsuttu etävanhempi ja näin ollen elatusmaksuvelvollinen. Jos elatusmaksuvelvollinen etävanhempi ei pysty maksamaan elatusapua, saa hän elatustukea, joka on verotonta, Kelalta. Yleensä elatusmaksun suuruus vahvistetaan sosiaalihuollon vahvistuksella, tai joissain tapauksissa tuomioistuimen päätöksellä.

Elatusmaksu indeksikorotus 2013 takaa sen, kun muidenkin palveluiden hinta nousee indeksikorotusten myötä, myös rahaa elämiseen on enemmän ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. Välillä tämä ei tietenkään miellytä elatusmaksun maksajaa, elatusmaksuvelvollinen on kuitenkin velvollinen maksamaan korotettua elatusmaksua vuoden alusta lähtien, eikä siitä tarvitse olla erillistä päätöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa jokaisen vuoden vaihteessa indeksikorotuksista ja elatusvelvollisella on velvollisuus ottaa itse selvää korotuksista. Vain niissä tapauksissa kun maksut kulkevat Kelan kautta, tiedottaa Kela indeksikorotusten määrästä niin elatusvelvolliselle, kuin elatustuen saajalle.

Vuonna 2013 elatusmaksu indeksikorotus oli 2,6 prosenttia. Indeksikorotus on sidottu elinkustannusindeksiin ja Kela korottaa tukia automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse hakea tukeen korotusta. Indeksikorotus korottaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen vanhempi joutuu maksamaan lapsestaan.

Leave A Response