Elatusmaksu 2015

Vuoden 2015 alussa, 1.1.2015 alkaen elatusmaksu nousee yhdellä prosentilla. Korotus perustuu Kelan mukaan elinkustannusindeksin nousemiseen. Elatusapu sekä -tuki ovat molemmat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee vuoden alusta yhden prosentin. Täysimääräinen elatustuki on vuonna 2015 155,17 euroa per lapsi kuukaudessa. Vuonna 2014 tuki oli 153,63 euroa. Tuen nousu on siis edelliseen vuoteen verrattuna 1,54 euroa kuukaudessa.

Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät 1.1.2015 lukien ovat seuraavat:

Yleiset kustannukset:

lapsen ollessa 0-6-vuotias 297 euroa kuukaudessa

lapsen ollessa 7-12-vuotias 345 euroa kuukaudessa

lapsen ollessa 13-17-vuotias 465 euroa kuukaudessa

Indeksitarkastuksen myötä muuttuvat myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat. Vapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat korkeintaan 1 094,86 euroa/kk. Tulorajaa siis korotetaan 273,71 eurolla elatusvelvollisen jokaista alaikäistä lasta kohti, lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta yleisten elinkustannusten määränä pidetään 596 euroa kuukaudessa. Avioliitossa, avioliiton omaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta taas elinkustannusten katsotaan olevan 501 euroa kuukaudessa.

Tilanteessa, jossa vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennys on kuitenkin korkeintaan yleisten elinkustannusten osalta 501 euroa kuukaudessa.

Mikäli vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoitamisen vuoksi joko kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, saa vanhempi vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, joka on kuitenkin korkeintaan 249 euroa kuukaudessa.

Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvat matkakustannukset huomioidaan sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa matkakustannuksista. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä koituvien kustannusten mukaan. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vasta siltä osin kun kustannukset per lapsi ylittävät 119 euroa/kk. Vähennyksen enimmäismäärä on 119 euroa kuukaudessa per lapsi.

Luonapitovähennyksen määrä vuonna 2015 on seuraava:

Luonapidon määrä keskimäärin 0-6-vuotias lapsi 7-12-vuotias lapsi 13-17 vuotias lapsi
alle 7 yötä kuukaudessa Ei vähennystä Ei vähennystä Ei vähennystä
7-9 yötä kuukaudessa 31,50 € 33,50 € 37,00 €
10-12 yötä kuukaudessa 42,00 € 45,00 € 51,00 €
13-15 yötä kuukaudessa 54,00 € 58,00 € 63,50 €

Leave A Response