Elatusavun suuruus

Täysimääräisen elatustuen määrä on 153,63 euroa (vuonna 2014, 1.1.2014 alkaen) kuukaudessa lasta kohden.

Yleisten kustannusten määränä pidetään:

  • lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa;
  • lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa;
  • lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa.

Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 590 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa pari­suh­teessa elävän henkilön osalta 496 euroa kuukaudessa.

Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 496 euroa kuukaudessa.

Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 247 euroa kuukaudessa.

KLapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huo­mioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 118 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 118 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Luonapitovähennyksen määrä ilmenee seuraavasta taulukosta:

Luonapidon määrä keskimäärin 0-6-vuotias lapsi 7-12-vuotias lapsi 13-17-vuotias lapsi
alle 7 yötä kuukaudessa ei vähennystä ei vähennystä ei vähennystä
7-9 yötä kuukaudessa 31,00 € 33,00 € 36,50 €
10-12 yötä kuukaudessa 41,50 € 44,50 € 50,50 €
13-15 yötä kuukaudessa 53,50 € 57,50 € 63,00 €

Leave A Response