Elatusmaksut

Elatusmaksut ovat maksuja joita vanhemmista se joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa maksaa lähivanhemmalle. Vanhempaa joka ei asu samassa taloudessa lapsen kanssa kutsutaan etävanhemmaksi. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on hyvä olla, jos…

Jatka lukemista →

Elatusmaksun suuruus laskuri

Vanhempien erotessa lapsella on oikeus saada elatusapua siltä vanhemmalta joka on niin kutsuttu etävanhempi, eli ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta ja sen lisäksi muun muassa lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat sopivat elatusavusta kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa…

Jatka lukemista →

Elatusmaksun suuruus

Elatusmaksun suuruus ei ole määritelty laissa, joten vanhemmat voivat hyvinkin sopia elatusmaksun suuruudesta myös keskenään. Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Yleensä samalla kun sovitaan elatusmaksun suuruudesta, sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja asumisjärjestelyistä lasta tai lapsia koskien. Yleensä vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekijänä on yleensä lastenvalvoja.…

Jatka lukemista →

Elatusmaksun määrä

Elatusmaksun määrä ei ole laissa säädetty, joten vanhemmat voivat hyvinkin sopia elatusmaksun suuruudesta myös keskenään. Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on…

Jatka lukemista →

Elatusmaksun laskeminen

Elatusmaksut ovat maksuja joita vanhemmista se joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa maksaa lähivanhemmalle. Vanhempaa joka ei asu samassa taloudessa lapsen kanssa kutsutaan etävanhemmaksi. Vanhemmat voivat keskenään sopia elatusmaksujen suuruuksista. Yleensä samalla kertaa sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja muista käytännönasioista. Usein kuitenkin keskenään sovittua sopimusta vahvistamaan käytetään sosiaalihuoltoa. Sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus on hyvä olla, jos…

Jatka lukemista →

Elatusapu elatustuki

Kun vanhemmat eroavat, tulee toisesta vanhemmasta etävanhempi tämän asuessa eri osoitteessa kuin lapsi. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus saada elatusapua etävanhemmalta. Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta ja sen lisäksi muun muassa lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmilla on vaikeuksia päästä yhteisymmärrykseen elatusavun suuruudesta, voidaan…

Jatka lukemista →

Elatusmaksu indeksikorotus 2013

Elatusmaksu indeksikorotus 2013 nosti Kelan maksamaa elatustukea 147,96 eurosta 151,85 euroon kuukaudessa. 1.1.2013 alkaen elatustuki nousi siis 2,6 prosentilla. Kun indeksikorotus tulee, Kela korottaa tukia automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse hakea tukeen korotusta. Indeksikorotus korottaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen vanhempi joutuu maksamaan lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 2,6 prosentilla korotettua elatusapua 1.1.2013 alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta…

Jatka lukemista →

Elatusmaksu asumiskustannukset

Näitä viittä kohtaa käytetään vanhemman asumiskustannuksien laskemisessa. 1. Vanhemman asumiskustannukset otetaan huomioon sen suuruisina kuin hän niitä maksaa. Jos vanhemman maksamat kustannukset kui- tenkin ylittävät selvästi paikkakunnalla kohtuullisina pidettävien asu- miskustannusten määrän, asumiskustannuksina otetaan huomioon vain kohtuullisina pidettävät menot. Asumiskustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon vanhemman kanssa asuvan perheen koko sekä muualla asuvan lapsen tapaamisoikeus.…

Jatka lukemista →

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen Korotus-%             Mitä elatusapua koskee     1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu     1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu     1.1.2002 5 % ennen 1.1.2000 vahvistettu     1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu     1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu     1.1.2010      2,297 % kaikkiin sopimuksiin     1.1.2011        2,38 %…

Jatka lukemista →

Page 2 of 2