Elatusmaksu 2015

Vuoden 2015 alussa, 1.1.2015 alkaen elatusmaksu nousee yhdellä prosentilla. Korotus perustuu Kelan mukaan elinkustannusindeksin nousemiseen. Elatusapu sekä -tuki ovat molemmat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee vuoden alusta yhden prosentin. Täysimääräinen elatustuki on vuonna 2015 155,17 euroa per lapsi kuukaudessa. Vuonna 2014 tuki oli 153,63 euroa. Tuen nousu on siis edelliseen vuoteen verrattuna 1,54 euroa kuukaudessa. Elatusapuohjeessa…

Jatka lukemista →

Yhteishuoltajuus elatusmaksu

Yhteishuollolla tarkoitetaan sitä, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista ja kummallakin huoltajalla on oikeus saada viranomaisilta lapsen tietoja. Elatusmaksu on sovittava asia, josta voit sopia itsenäisesti yhdessä ex-puolison kanssa ilman ulkopuolista konsultointia. Silloin elatusmaksua ei tarvitse toiselle maksaa laisinkaan, jos pääsette sellaiseen sopimukseen. Vaihtoehtoisesti elatus voidaan ratkaista myös tuomioistuimen päätöksellä. Elatusmaksuun usein vaikuttaa lapsen asuinpaikka…

Jatka lukemista →

Elatustuen määrä

Vuonna 2014  elatustuen määrä on 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa. Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 590 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa pari­suh­teessa elävän henkilön osalta 496 euroa kuukaudessa. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai…

Jatka lukemista →

Elatusavun suuruus

Täysimääräisen elatustuen määrä on 153,63 euroa (vuonna 2014, 1.1.2014 alkaen) kuukaudessa lasta kohden. Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa. Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 590 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa pari­suh­teessa elävän henkilön osalta 496 euroa kuukaudessa. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä…

Jatka lukemista →

Elatusmaksu 2014

Katsotaan tässä artikkelissa vuoden 2014 elatusmaksu ja siihen liittyvät korotukset. Joka vuosi elatusmaksuja tarkistetaan uudelleen ja usein niitä korotellaan noin prosentin verran, jotta maksut pysyisivät ajantasalla suhteessa nouseviin elinkustannuksiin. Elatusmaksuja nostetiin suhteessa vuoden 2013 maksuihin verrattuna 1,17 prosenttia. Vuonna 2014 täysimääräisen elatustuen määrä on 153,63 euroa kuukaudessa, lasta kohden. Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2014 lukien seuraavat:…

Jatka lukemista →

Elatusmaksu indeksikorotus 2014

Joka vuosi määritellään uudet elatusmaksujen indeksikorotukset. Vuoden 2014 alussa elatusapuja, korvauksia ja tukia korotettiin 1.17 prosenttia. Muutos astui voimaan 1.1.2014. Korotus koskee aina kaikkia voimassa olevia lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia, riippumatta milloin ne ovat vahvistettu. Konkreettisesti muutos tarkoittaa sitä, että 1.1.2014 alkaen elatustuki on 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohti. Elatusapuohje 1.1.2014 Yleisten kustannusten määränä pidetään:…

Jatka lukemista →

Elatusvelvollisten liitto

Elatusvelvollisten liitto on ottanut tavoitteekseen edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet erillään asuviin vanhempiin. Elatusvelvollisten liitto tarjoaa lakineuvontaa, tapahtumia ympäri Suomea ja sillä on oma Elatusvelvollinen –uusperheellinen lehti. Toiminnan tavoitteena on ollut etävanhempien ja lasten aseman parantaminen. Tavoitteen täyttymisen edistämiseksi liitto auttaa lakiasioissa ja järjestää useita perhe- ja lastentapahtumia ympäri Suomea. Liiton toiminta on vapaaehtoista.…

Jatka lukemista →

Elatusmaksut takautuvasti

Kun vanhemmista toinen ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa, kutsutaan tätä vanhempaa tällöin etävanhemmaksi. Etävanhempi on elatusvelvollinen, sillä hän ei muuten osallistu lapsen päivittäisiin menoihin. Elatusmaksuista vanhemmat voivat sopia keskenään, tai mikäli yhteistä päätöstä ei pystytä tekemään tai elatusmaksujen suoritustavasta on ristiriitoja, voi tuomioistuin määrätä elatusmaksuista. Tuomioistuimen määrätessä lapsen elatusmaksuista otetaan huomioon lapsen oikeus riittävään…

Jatka lukemista →

Elatusmaksu minimi

Elatusmaksua maksaa vanhemmista niin kutsuttu etävanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. Yleensä samalla kun sovitaan elatusmaksun suuruudesta, sovitaan myös tapaamisoikeuksista ja asumisjärjestelyistä lasta tai lapsia koskien. Yleensä vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekijänä on yleensä lastenvalvoja. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan asia viedä tuomioistuimeen ja tuomioistuin vahvistaa elatusavun…

Jatka lukemista →

Elatusmaksut ulosoton kautta

Vanhemmilla on keskenään oikeus sopia elatusmaksujen suuruudesta. Samoin kuin esimerkiksi myös tapaamisoikeuksista. Elatusmaksuja maksaa vanhemmista se, joka on niin kutsuttu etävanhempi, eli hän ei asu lapsen kanssa samassa osoitteessa. Vaikka vanhemmilla on oikeus sopia myös keskenään elatusmaksujen suuruudesta, on silti suositeltavaa että vahvistus päätökselle haettaisiin vähintään sosiaalihuollolta. Tilanteissa joissa vanhemmat eivät pääse elatusavusta yhteisymmärrykseen, voidaan…

Jatka lukemista →

Page 1 of 2